Indretning

Hos Duba-B8 arbejder vi konti­nuert på at skabe indret­nings­løs­ninger der opfylder kundens behov. Akti­vi­tets­ba­seret indretning er en af de metoder vi arbejder ud fra når det handler om at skabe de bedste rammer for frem­tidens arbejds­pladser.

Service

Duba-B8 er blandt de førende i Norden inden for tota­lin­dretning af kontormiljøer. Vores servi­ceteam står klar til at servicere indenfor repa­ration, kabling, montage, flyt­ninger, omro­ke­ringer og vedli­gehold af møbler.

SKI-aftaler

Møbler til kontoret, møde­lo­kalet, kantinen – det er kun fantasien, der sætter græn­serne for, hvor møblerne kan anvendes. Se udvalget af møbler på SKIs forplig­tende ramme­af­taler 50.31 og 50.32 og den frivillige ramme­aftale 03.13 her

Nyheder

Seneste nyt fra Duba-B8

Om Duba-B8

Duba-B8’s Customer Promises

  • 100 YEARS OF DANISH CRAFTSMANSHIP

    Hos Duba-B8 er vi stolte af vores hånd­værk­stra­dition. Siden den spæde begyn­delse har vores pro­duk­tion fun­det sted på den jyske hede, en kva­li­tet vi i dag er stolte af at kunne videreføre. Læs mere…

  • CUST­O­MER DRI­VEN SOLUTIONS

    Duba-B8 sæt­ter en ære i at for­stå enhver kun­des indi­vi­du­elle behov. På bag­grund af åben­hed og dia­log, til­pas­ser, pro­du­ce­rer, leve­rer og mon­te­rer vi en skræd­der­syet løs­ning efter netop Jeres ønske. Læs mere…

  • SUSTAINABILITY

    Hos Duba-B8 ser vi bære­dyg­tig­hed som en natur­lig del af vores kon­ti­nu­erte orga­ni­sa­to­ri­ske udvikling. Læs mere…

Cases

Kundernes behov er omdrej­nings­punktet for løsnin­gerne, vi udar­bejder, og det resul­terer i kunde­d­revne løsninger, der skaber værdi for hver enkelt virk­somhed og orga­ni­sation, deres medar­bej­derne og inter­es­senter. Vi kalder det Customer Driven Solu­tions.

Herunder finder du mindre udvalg af eksempler herpå

dgi_byen
deloitte
Diakonissestiftelsen
dong_god
dr
grundfos_case_hvid
iss
it_parken_high
Jorgensen_Engineering_logo
kpmg
maersk_logo
novo

Tilmeld dig Duba-B8's nyhedsbrev

Modtag nyheder om møbler, indretning og meget mere direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding. Du vil modtage en bekræftelsesmail i din indbakke inden længe.